Stíny nad Skellige

„Časy jsou zlé, na kontinentu se schyluje k válce a Skellige se musí rozhodnout co dál. Král Bran je mrtev, dědictví trůnu je nejisté. O nadvládě ostrovů rozhodnou klany, kmeny a své slovo řeknou i druidi a berserkové. Jedno je však jisté – nad Skellige se stahují stíny.“

Svět se musí změnit a změnit ho můžeš jen ty. Užívej si program, hoduj a získej žetony vlivu. S jejich pomocí ovlivni osud Skellige!

O co že to vlastně jde?

Bavilo tě dění na Sněmu králů a chceš dál rozhodovat o osudu svých oblíbených postav a království? Pokud ano, pak vítej na Skellige – na bájemi opředeném souostroví plném pirátů, drsných válečníků, prastarých kouzel a legendárních příšer. Přinášíme ti další con s příběhem – Stíny nad Skellige!

Příběh

Válka Severu proti Jihu se opět rozhořela a je jen otázkou času, než její plameny pohltí celý kontinent. Panovníci Severu se pokusili semknout proti roztahovačné síle Nilfgaardu. Foltest, král Temerie, se odhodlal k nevídanému kroku a zahájil rozsáhlá diplomatická jednání s ostatními vladaři, aby vytvořil silné spojenectví a spolu s ostatními severskými říšemi čelil odvěké hrozbě. Kovir a Poviss neměly o spojené strategické úsilí zájem, ale s Demawendem z Aedirnu a Henseltem z Kaedwenu se dohodl rychle. Jenže to nestačilo.

Foltest se proto rozhodl uspořádat Sněm králů, kam pozval ostatní případné spojence, ačkoliv tušil, že jednání s nimi nebude zdaleka tak jednoduché. Sněmu se zúčastnil Radovid, král Redanie, jakožto vládce druhé nejsilnější severské říše. Další pozvanou byla Francesca Findabair, nekorunovaná elfská královna Dol Blathanna, neboť elfové představovali v nadcházejícím střetu velkou neznámou. Poslední účastnicí byla kněžna Toussaintu Anna Henrietta, neboť ani Nilfgaard není tak jednotný, jak by se na první pohled mohlo zdát, a šlechtična z Beauclair dlouhodobě nesouhlasila s válečným úsilím svého bratrance, císaře Emhyra var Emreis.

Nilfgaard se ovšem o Sněmu dozvěděl a vyslal na něj své špehy, kteří měli za úkol diplomatické rozhovory narušit, neřkuli přímo zhatit. Bohužel pro Sever byli až překvapivě úspěšní. Radovid byl během Sněmu otráven vínem a Annu Henriettu nemilosrdně zabil najatý vrah. Nebýt toho, že byli nilfgaardští zvědi odhaleni a zneškodněni a císařův záměr prozrazen, naděje na sjednocený Sever by byla v troskách. Tváří společného tažení proti Jihu se nakonec stal jednoznačně Foltest, který nyní hodlá rychle vyřešit neutěšenou situaci po Sněmu, zažehnat vzniklý chaos a připravit se na největší výzvu, které severní říše dosud čelily.

Zatímco situace mezi Severem a Jihem je čím dál napjatější a její výsledek naprosto nejistý, mimo kontinent se nachází další významná velmoc – Skellige, která může celý běh událostí velmi výrazně ovlivnit. Ale kterým směrem?

Král Bran byl připraven vůči situaci na pevnině zaujmout jasné stanovisko. Avšak po jeho náhlém skonu je skelligské souostroví nejednotné a stojí před nelehkým úkolem: vybrat nového panovníka, který dokáže rozhárané klany nejen opět svolat pod jeden prapor, ale také přesvědčit jejich jarly o svém postoji ke krizi na kontinentu.

Ne všechny klany jsou však natolik silné, aby stanuly v čele Skellige, a najdou se i takové, které hodlají sledovat své vlastní cíle a do dění ve vzdálených zemích se odmítají zapojit. Klan Tordarroch byl téměř zdecimován a posléze vyhnán ze svého ostrova Undvik ledovým obrem. Klan Heymaey je příliš malý a spíše se věnuje náboženským záležitostem, než aby se zaobíral světským děním. Klan Dimun má pověst zabijáků a pirátů a raději drancuje, než aby řešil politiku.

O post svrchovaného vládce Skellige se však několik klanů přece jen přihlásilo.

Zapomenout nesmíme ani na další dvě tajemné skelligeské frakce – na mocné druidy, vládce přírodní magie a vyznavače rovnováhy, a na bájné berserky a vildkaarly, kteří představují nevyzpytatelnou součást boje o moc. Je pravděpodobné, že do vývoje událostí na ostrovech nějak promluví, ale nikdo zatím netuší jak. Naprosto jistá je totiž jen jedna věc: nad Skellige se stahují stíny.

Celoconová hra

Jako návštěvník získáváš možnost být součástí jednoho z menších kmenů, které přímo podporují své vrchní pány – klany, které se perou o korunu Skellige. A pak? Pak se con opět stává tvou herní plochou. Ruku v ruce s kmenovým vůdcem, takzvaným thénem, budeš bojovat za svůj oblíbený klan a jeho jarla.

Klany jsou dané a mají jasnou politiku. Pak jsou zde ale ještě kmeny. Jde o hráčské skupiny, které podporují konkrétní klan. Kmeny se budou snažit přilákat co největší počet příznivců a posílit tak svůj klan.

Během Blaviconu budeš získávat herní žetony, tzv. „vliv“. Co žeton vlivu, to jeden hlas. Ten pak odevzdáš svému oblíbenému klanu anebo ho dáš svému thénovi, pokud jsi v kmeni. Thén pak shromážděné žetony odevzdá svému klanu. Zda se budeš držet ve větší skupině v kmeni, nebo pojedeš po vlastní ose, záleží čistě na tobě.

Vliv získáš za to, že si budeš užívat program, nebo v rámci náhodných činností během Blaviconu. Tady jsi ovšem na Skellige: žetony vlivu se dají získat ještě jednou, vcelku snadnou formou, starou snad jako lidstvo samo – alkoholem! Připij si tedy na svůj klan, kmen a legendární hrdiny Skellige a získej další žetony! Za každý alkoholický nápoj získáš právě jeden žeton.

Cíl politické volby je jasný: zvolit krále Skellige, který zaujme postavení v nadcházející válce.
Co z toho ale budeš mít ty? Za užívání si programu budeš dostávat nejen žetony vlivu, ale také tombolenky.

V neděli vylosujeme šťastlivce, kteří získají cenné dary od našich partnerů! Na slosování není nutné být fyzicky přítomen, takže o ceny nepřijdeš. Čím více toho tedy vyzkoušíš a čím více si program užiješ, tím větší šanci na vítězství budeš mít. Zároveň máš možnost ovlivnit, jaký postoj zaujme Skellige v nadcházející válce.

Jak bude zapojena Královská volba do programu?
Volba se bude prolínat celým děním Blaviconu. Na stálých i náhodných stanovištích budeš mít šanci získávat vliv. Neustále se budeš střetávat s aktuálními výsledky. Lidé se tě budou snažit přetáhnout na podporu jiného klanu nebo tě naverbovat do kmene. Jarlové klanů, které soupeří o korunu, budou mluvit ke svým klanům a kmenům a budou snažit se zvednout svůj vliv.

Ve čtvrtek se tedy bude konat hostina u příležitosti pohřbu a památky krále Brana.

V pátek se očekává slavnost Méan Earraigh, kdy druidi sbírají posvátné byliny, přichází doba rozkvětu jara, návrat koloběhu života a všeobecné veselí. To zavládne nejen díky hudbě a tanci, ale i díky litrům vína a medoviny. Nejedny boty by se tak měly řádně protancovat.

Sobotní odpoledne a večer pak vyvrcholí velkým koncertem tří kapel. V té době se očekává, že již bude jasno, který klan získal největší vliv a korunu Skellige. Právě tento den bude jmenován nový král celých ostrovů!

Pokud budeš znaven medovinou a vínem, pokud prošvihneš vyhlášení nebo pokud se jen nebudeš orientovat v dění, v neděli ti to celé zrekapitulujeme. Zároveň nový král řekne svému lidu, jak se v nadcházející válce Skellige zachová!

Klany

Klan an Craite
Klan an Craite je jedním z nejsilnějších klanů na ostrovech a je jasným spojencem severních říší, se kterými ho pojí dlouhá historie, přátelství s několika jejich významnými představiteli a nenávist vůči tyranskému Nilfgaardu. V případné válce Severu proti Jihu se tedy určitě připojí ke králi Foltestovi a dalším severským panovníkům. Jarl Crach an Craite je moudrý, čestný a uvážlivý muž, ale zároveň i zkušený i schopný bojovník. Jako Branův místodržící a vládce severní části ostrova Ard Skellig má plné ruce práce s tím, aby rozhádané klany udržel na uzdě. Jeho potomci – lítý a udatný syn Hjalmar a neméně odvážná, leč umírněnější dcera Cerys – se však o právo soutěžit o postavení skelligského vládce jistě přihlásí. Je však více než pravděpodobné, že tak oba učiní po svém.

Klan Tuirseach
Klan Tuirseach, sídlící na An Skellig, je takřka pravým protipólem klanu an Craite. Skellige dal nejméně dva krále, takže zkušenosti s vládnutím se mu upřít nemohou. Jeho postoj k situaci na pevnině však nemůže být odlišnější. Jeho hlavní představitelka – panovačná a neústupná Birna, vdova po králi Branovi – a jejich syn Svanrige, který dosud nedokázal vystoupit ze stínu svých rodičů, zastávají názor, že by se Skellige mělo přidat na stranu Nilfgaardu, neboť jeho fungování, filosofie a způsob využívání moci jim přijde nepoměrně bližší než v případě podle nich neukázněného Severu.

Klan Brokvar
Klan Brokvar pocházející ze Svorlagu vede zádumčivý a uzavřený jarl Udalryk a jeho postoj vůči krizi na pevnině se zcela pochopitelně odráží od jeho osobnosti. Jako jediný ze skelligských klanů vyznává myšlenku, že ne všechno se dá vyřešit se sekerou v ruce a že občas je nutné přistupovat ke světským záležitostem střízlivě a s chladnou hlavou. Vnímavý Udalryk si všímá, že je Skellige rozervané vnitřními problémy a že se nad souostrovím stahují temné stíny. Hrozivé mýtické síly nabírají na síle a je možné, že je vyvolává někdo na Skellige. Nehledě na situaci na pevnině je podle něj potřeba obrátit pozornost dovnitř a vymýtit škodlivé vlivy, které ohrožují stabilitu země, než bude příliš pozdě. Pokud jde o mezinárodní politiku, klan Brokvar proto hlásá neutralitu a zaměřuje se na nápravu skelligské krize a opětovné sjednocení ostrovů.

Klan Drummond
Klan Drummond z jižní části ostrova Ard Skellig rovněž zastává názor, že by se Skellige nemělo do války Severu proti Jihu zapojovat napřímo, ovšem ze zcela jiných důvodů. Jeho jarl – vypočítavý a nemilosrdný Lugoš řečený Šílený – by nejraději počkal, dokud si znesvářené kontinentální velmoci svoje spory nevyřeší samy, čímž se pokud možno vysílí. Pak by totiž nastal pravý čas na to, aby skelligská vojska vtrhla na pevninu, porazila v bitvě přeživší a vyplundrovala veškerou kořist, která by stála za to. Je dost možné, že jeho syn, nesmělý Modrák Lugoš, se svým otcem nebude tak úplně ve všem souhlasit, ale teprve čas ukáže, jestli si dokáže prosadit svou.

Percival je skupina z Polska, která hraje hudbu vycházející z vikinských a slovanských tradic. Jejich repertoár se skládá jak z lidových písní, tak i z vlastních skladeb a zavádí posluchače do období raného středověku, do světa našich předků.

Především je to skupina, která stojí za nahráním soundtracku ke hře Zaklínač 3: Divoký hon.

Żywiołak pochází z Polska a má za sebou dlouhou hudební historii. Hraje písně různých žánrů, nejčastěji ale jde o středověko-folkové zasazení. Texty čerpají ze slovanských tradic. Folková část smíchaná s tvrdšími tóny vytváří unikátní hudební směsici.

Jeden kmen je český projekt spojující výtvarné, divadelní a hudební prvky. Těšit se můžete na temnou muziku zpívanou skřetí černou řečí. Čeká vás nezapomenutelný celkový zážitek.

Slovenská kapela Strigoň začínala hraním cover verzí písniček od skupiny Percival, dnes již mají i vlastní tvorbu. Silnou inspirací je pro ně slovanská folková scéna, irské rytmy, středověká hudba a svět fantasy.

Skupina PerKelt hraje tzv. pohanský speed folk, původně pochází z Čech, ale nyní jde o anglickou kapelu. Základní nástroje jsou kytara, flétna, buben nebo perkuse. Značnou roli v jejich muzice pak tvoří zpěv a rychlostní dynamika písní. Těšit se můžete nejen na koncert na pódiu, ale i na každonoční vystoupení v krčmě!

Čtyřčlenná hudební skupina z jihočeského města Tábor, hrající historickou hudbu ze 13. až 16. století, tedy hudbu gotickou a raně renesanční. S otevřenou náručí nás vítají tam, kde dunění bubnů, troubení rohu, mocné tóny středověkých dud a píšťal, vrzání fiduly a niněry, rytmický atak cistry potřeba jsou. Celkový dojem umocňují písně zpívané v originálních starých, mnohdy již dávno zapomenutých jazycích.

Hudební skupina Druga ve svých písních vypráví příběhy inspirované českými pověstmi a slovanskou mytologií. Samotný název skupiny vznikl volným překladem ze staroslovanského slova "přátelství". Tím chce skupina vyjádřit, že hudba je o vzájemném sdílení lidských zážitků a příběhů, jejichž podstata se nemění ani v průběhu staletí bez ohledu na vývoj technologií či dějin.

Říkají o nás

Crach an Craite

"Je třeba rozhodnout o budoucnosti celého Skellige! A nakopat přitom pár Nilfgaarďanů..."

Crach an Craite
Birna Bran

"Blavicon prý dokáže být královský masakr. To si nenechám ujít."

Birna Bran
Udalryk

"Pokusím se sjednotit celé Skellige. Ale jedním okem budu určitě pokukovat po medovině."

Udalryk
Šílený Lugoš

"Po ránu tam prej bejvá tolik lidí modrejch v obličeji, až se bojím, že mezi nima ztratím synka."

Šílený Lugoš
Myšilov

"Ze všeho nejdůležitější je rovnováha. To znamená ten správný poměr medoviny a krve v žilách."

Myšilov
Radovid

"Pojeď na Blavicon, říkali... Bude to sranda, říkali... Bylo to tam fajn, ale i tak jsem z toho ještě pořád trochu otrávenej."

Radovid
Hjalmar an Craite

"Nejlepší lék na ranní kocovinu je boj s ledovým obrem. Medoviny je dost, ale těch obrů už moc nezbejvá..."

Hjalmar an Craite
Ledový obr

"Já jít taky. Undvik nuda. Blavicon spousta lidů já třískat."

Ledový obr
Holger Černá ruka

"Co se nedá sníst, vypít nebo znásilnit, to se musí vyšňupat!"

Holger Černá ruka
Anna Henrietta

"Blavicon byl exkluzivní! Skvělé víno, dobré jídlo, hudba a tanec! Nádhera! Jen jsem tam v tom všem tak trochu ztratila hlavu."

Anna Henrietta
Marigold

"Runda pro všechny! Heeeeeeej!"

Marigold
Berserk

"Hlavně nám nikdo do medoviny neházejte žádný houby."

Berserk

Hlavní partneři

Partneři a sponzoři