Novigrad: Hříšní lidé

Popis akce

Těšit se můžeš na 5 vůdců podsvětí Novigradu a jejich kumpány. Během dne bude možné zažít plno menších aktivit, hazardních her a společenských her, případně si dát vodní dýmku, zajít do medovinového sklípku či si jen tak posedět v krčmě s pivem. Večerem tě pak budou provázet tematické koncerty. V pátek zahraje kapela Deloraine a v sobotu slovenská kapela Strigoň.

Neděle je již bez programu. Máš možnost dát si snídani či brzký oběd, jinak je neděle vyčleněna k úklidu a odjezdu.

Během dne bude k dispozici dostatek jídla i pití. Celá akce je koncipovaná co nejvíce rolově, tedy velmi uvítáme, když budeš hrát svou vlastní vymyšlenou postavu. Příběhově by měla zapadat do světa Zaklínače, nicméně tady jsme v Novigradu a zatoulat se sem může kdekdo: bohatý kupec z Ofieru, žoldák z Nilfgaardu, veterán z Temerie či jen obyčejný sedlák z Rivie. Budeš svědkem hazardních her, pletichaření, boje vládců podsvětí Novigradu a možná dojde i na nelegální pěstní zápasy. Připrav se na temnou atmosféru pátečního večera a sobotního dne.

Akce začíná v pátek. Budeš mít dostatek času na průzkum prostoru a odpočinek po dlouhé cestě. Následuje první kapela a pak volná zábava uvnitř či třeba v medovinovém sklípku. Sobotní den bude celý zasvěcen programu, který si částečně budou dělat návštěvníci sami. K dispozici bude i vodní dýmka nebo menší společenské hry.

Spaní je možné ve stanech na malé louce nad parkovištěm či podél vody. Nabízíme ale možnost přespat v horním malém či velkém sále (kde nebude žádný program, jen šatna a přespání). Tam je kapacita 100 lidí.
Parkování si prosím zařiď ve městě. Parkovacích míst u Housova mlýna je málo a využijeme je převážně pro organizátory a účinkující.

—————————

Souhrn důležitých informací:

  • Nutný dresscode – oblečení ze světa Zaklínače nebo cokoliv odpovídající popisu “středověké oblečení”. Budou tolerovány moderní brýle a boty. Svrchní oděv však musí splňovat zásady dresscodu.
  • Věk účastníka musí být 18 let nebo více.
  • Akce je primárně určena návštěvníkům z České republiky, i tak se zde ale najdou zahraniční hosté. Buď k nim milý, přátelský a společenský. Chceme, aby si akci užili všichni, nejen našinci.
  • Akce je zaměřená na roleplay našich postav i návštěvníků. Vžij se do role. Neboj se hrát a naplno se ponoř do své postavy. A pokud postavu nemáš, neboj se si nějakou vytvořit. Alespoň si bude o čem povídat u korbelu vychlazeného piva!
  • Veškeré herní aktivity připomínající hazard budou provozovány vždy jen a pouze s herní měnou, nikdy se skutečnými penězi.
  • Pokud se ti nebude líbit chování jiného návštěvníka či naší herní postavy anebo se třeba zraníš, neprodleně nám to nahlas. Na akci budou přítomní zdravotníci i ochranka.
  • Na vyžádání ukaž svou vstupní pásku. Bez ní budeš z akce vykázán.

Pravidla

Všichni jsme lidé a můžeme dělat chyby. V ideálním vesmíru by podobná pravidla potřeba nebyla a my upřímně doufáme, že je nebude nutné vytahovat – ale přesto by si měl každý účastník přečíst, že je povinen:

Seznámit se s pravidly účasti

Každý účastník se nákupem vstupenky zavazuje k tomu, že bude dodržovat pravidla účasti, a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti může znamenat vyloučení bez nároku na náhradu ceny vstupného. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

Dodržovat pokyny pořadatelů

Výzvy pořadatele je nutno uposlechnout. Není možné chovat se dle libosti a odporovat výzvám. Následky mohou být nepříjemné, včetně vyloučení z akce bez náhrady. Každý člen organizačního týmu na akci bude označen viditelným bílým šátkem u pasu, případně se takto sám identifikuje.

Dodržovat požární a bezpečnostní předpisy

Kouřit je povoleno pouze ve venkovních prostorách, a to jen na vyznačených místech. V areálu bude mnoho příležitostí ke zdravotní újmě, chovejte se tedy odpovědně a bezpečně – nejen k sobě, ale i ostatním. V celém areálu je přísný zákaz využívání otevřeného ohně (kromě účinkujících a individuálních výjimek) a také platí zákaz zbraní. Jako zbraň v tomto případě považujeme i historické meče, dýky atp. Pokud máte zbraň jako součást kostýmu, je nutné ji tak i využívat, tedy nevytahovat a neohrožovat své okolí. Přesto je dobré o této skutečnosti informovat pořadatele dopředu. Za případnou škodu na majetku či zdraví návštěvníků akce či pořadatele je odpovědná přímo osoba, která škodu způsobila.

Dbát zákonů ČR a nepožívat drogy

A to ve všech směrech. Zákaz užívání drog se vztahuje i na marihuanu. Výjimkou je alkohol a tabákové výrobky při dodržení ostatních pravidel.

Dodržovat dresscode

Zavádíme dress code. Konkrétně dovolujeme jakýkoliv zaklínačský či středověký kostým. Je to kvůli atmosféře, fotografiím a videím. Pokud si nejste jisti, zda váš kostým splňuje naše kritéria, napište nám soukromě e-mail a dořešíme to.

Zákaz troubení na rohy

Zakazujeme troubení na rohy a jiné obdobné nástroje. Rohy mohou být využity jen a pouze k programovým účelům.

Nevodit s sebou zvířata

Na akci platí zákaz všech domácích mazlíčků. Tedy psi, kočky atd. mají na akci zákaz vstupu.

Nekonzumovat vlastní jídlo a nápoje

V celém vnitřním prostoru objektu je zákaz konzumace vlastního jídla či nápojů. Ve venkovních prostorách je to povoleno. Přesto bychom rádi, abyste využívali naší nabídky a byli spokojeni s tím, co jsme pro vás přichystali. Výjimku mají ti, kteří mají speciální dietu či stravovací návyky, které nelze jednoduše řešit přímo na místě. Jedná se o lidi trpící alergiemi či intolerancí na určité potraviny nebo třeba vegany. Takovým bude umožněno jíst vlastní jídlo i ve vnitřních prostorách. Je ale dobré na to dopředu upozornit kohokoliv z organizačního týmu.

Nepřeprodávat vstupenku

Vstupenky se budou kontrolovat vůči občanskému průkazu. Pokud tedy někdo přijde se vstupenkou a nebude zapsaný u nás v seznamu, nebude vpuštěn. Navíc ten, kdo mu vstupenku prodal bez našeho vědomí, bude potrestán. Přepis lístku je možný jen jednou a s naší pomocí. Cena za lístek při přepisu bude stejná jako při nákupu. Toto pravidlo by mělo ochránit nakupující i prodávající a zamezit prodeji lístků přes překupníky.

Zákaz prodeje se týká i klíčů z prodejních vln, za které se získávají vstupenky. Pro prodej klíčů platí stejné postihy jako pro prodej vstupenek.

Nosit vstupenku (pásku) stále na ruce

Aktivně se jí prokazovat pořadateli. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje. Stržení pásky z ruky řešte individuálně s pořadatelem. Bez pásky můžete být vykázání z akce.

Neobtěžovat okolí

Po celou dobu akce respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek v areálu conu. Na akci bude k dispozici jídlo i pití, včetně alkoholických nápojů. Nezletilým striktně nenaléváme a podnapilé jedince, kteří obtěžují nebo ohrožují své okolí, je pořadatel oprávněn vyloučit z akce na dobu určenou pořadatelem, a to bez náhrady. Chovejte se k sobě dobře, neobtěžujte své okolí.

Dodržovat pravidla běžná ve společnosti

Chovejte se k pořadatelům i ostatním účastníkům slušně, dbejte na svou osobní hygienu, nepohazujte kolem sebe odpadky. K malé i velké potřebě využívejte jen a pouze toalet k tomuto účelu určených.

Účast dětí do 18 let je zakázána

Na akci není dovolený vstup osobám mladším 18 let. Jsme schopni udělit výjimky, tedy případně nám napište, my žádost individuálně posoudíme.

Dodržovat noční klid

Po 22. hodině je zakázáno jakékoliv hlučnější chování mimo vnitřní prostory objektu Housova mlýna. V rámci místností, kde budou lidé spát, dodržujte klid. Všichni se přeci chceme vyspat, když už na to přijde. Venkovní hlučení může být potrestáno i vykázáním z akce.

Pořadatel akce

Gwint Klub, z. s.
Prokopa Velikého 118
282 01 Český Brod
IČ: 055 50 301
spisová značka L 66935 vedená u Městského soudu v Praze

účet: 2801133574 / 2010 (Fio banka, a. s.)
e-mail: info@gwint.cz
telefon: 736 249 946
předseda spolku: Jaroslav Hor

Vstupenky

Prodej vstupenek začne 12. 8. 2021 od 19:00 na tomto webu. K prodeji se dostaneš přes tlačítko níže. Cena vstupenek je 700 Kč, cena přespání ve stanu je 50 Kč za celou akci a cena přespání v horním sále (kapacita 100 lidí) je 150 Kč za celou akci.

Vstupenky jsou pouze elektronické, žádné fyzické nebudou vyrobeny a ani nejsou potřeba.

Vstupenky jsou vázané na jméno nakupujícího, ale pokud bys na akci nakonec nemohl jet, je možné vstupenku přes nás prodat a přepsat. Stačí se nám v takovém případě ozvat na e-mail info@blavicon.cz s tímto požadavkem nejpozději 5 dní před začátkem akce, tedy do 29. 8. Přepis musí proběhnout za asistence z naší strany, kdy protistrana zaplatí za nový lístek a tobě bude vrácena zaplacená částka.

Pomocí nákupního tlačítka níže získáš pouze kód ke vstupence (nikoliv samotnou vstupenku), který je třeba za vstupenku vyměnit. Kód není vázaný na jméno, ale pro výměnu za vstupenku platí časový limit. Teprve poté, co vyměníš kód za lístek, budeš mít vstupenku rezervovanou a po zaplacení bude zakoupená a vázaná na jméno.

Kapacita akce je omezena na 300 lidí.

Pořadatelem akce je Gwint Klub, z.s.

Vstup bude umožněn pouze lidem plnoletým, tedy nad 18 let. Zároveň je nutné dodržet dresscode. Stačí mít středověký oděv, klidně jen na oko, případně jsou povoleny kostýmy ze světa Zaklínače. Pokud máš pochybnosti o svém kostýmu, napiš nám.

Prodej vstupenek již skončil

Fotogalerie

Fotografie z loňské akce Hříšní lidé města novigradského najdeš na našem Facebooku zde:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=blavicon&set=a.715424169010220

Říkají o nás

Alžběta Trojanová

"Blavicon byl rozhodně zážitek, na který se nezapomíná. Dobré jídlo, pití, skvělá hudba a přátelé, které baví Zaklínač. Co chtít víc?"

Alžběta Trojanová
Tarrer's costumes and props

"Blavicon je všechno, o čem každý fanoušek Zaklínače kdy snil."

Tarrer's costumes and props
Shial

"Naprosto jedinečná akce se skvělou atmosférou. Každý si zde zaručeně najde to své. Hodnotím 15 šeříky z 10."

Shial
Corneline

"Připravte se na pořádnou akci v krčmě, která trvá tři dny!"

Corneline
Weasel

"Kdo potřebuje vodu, když je pivo levnější a lepší?"

Weasel
Atelier Lalicorne

"Blavicon vám jednou za rok přináší příležitost sdílet jedinečný zaklínačský zážitek spolu s kamarády a opravdovými fanoušky. Nenechte si ho ujít!"

Atelier Lalicorne
Abigail Sins

"Blavicon má všechno, co con skutečně potřebuje, aby byl zaklínačským festivalem roku: nekonečné množství Zaklínače a medovina!"

Abigail Sins