Con se středověkou a zaklínačskou tematikou

8.–11. 9. 2022 Housův mlýn v Táboře

Černý úsvit - o co vlastně jde?

Každý ročník Blaviconu má svou příběhovou linii a s ní spjaté divadelní scénky a celoconovou hru pro návštěvníky. Tento ročník uzavírá příběhovou trilogii o válce mezi Nilfgaardem a spojenými severními královstvími.

Příběh

Odvěké napětí mezi Severem a Jihem neustále stoupá a na obzoru je nová válka.

Před několika měsíci svolal temerský král Foltest Sněm králů, na který pozval vybrané panovníky severských zemí, aby se dohodli na společném tažení proti roztahovačnému Nilfgaardu. Sněmu se kromě něj zúčastnil redanský král Radovid, čarodějka a královna elfů Francesca Findabair a kněžna Toussaintu Anna Henrietta, sestřenice nilfgaardského císaře Emhyra var Emreis.

Nilfgaardští špehové se však o Sněmu dozvěděli a pokusili se zdárnou dohodu severských panovníků překazit. Úkladné vraždy si vyžádaly život Radovida a Anny Henrietty, avšak Sever se přesto dokázal sjednotit. Tváří severského tažení se stal král Foltest, který dostal od elfů slib, že se oprostí od spolupráce s Nilfgaardem a do války nebudou zasahovat.

Přestože Nilfgaard už v tomto okamžiku překročil Jarugu a vpadl na sever, Foltest zariskoval a jeho první kroky vedly jinam. Redanie byla bez krále a o moc zde soupeřili vojenští generálové, kněží z řádu Věčného ohně a hlava redanské rozvědky Dijkstra. Mezi rozhádané frakce ovšem vtrhl Foltest, který zamezil všem sporům a Redanii připojil ke svému království. Díky předem dohodnutému spojenectví s králi Henseltem a Demawendem a královnou Meve nyní pod jeho velení spadá i Aedirn, Kaedwen, Lyrie, Rivie, Cidaris i oblast Hengforské ligy.

Mezitím na Skellige zemřel král Bran a bylo třeba vybrat nového panovníka. Volby však ztěžovaly nejen světské pletichy, ale i mýtické síly. Skellige se nakonec sjednotilo a novým vladařem byl zvolen Udalryk z klanu Brokvar. Ten však vůči válce na pevnině hlásá neutralitu. Král Foltest ho sice požádal o pomoc, ale žádnou odpověď zatím nedostal.

Situace na pevnině mezitím překročila kritickou hranici, a tak se rozhořel otevřený vojenský konflikt. Přichází totální válka, která rozhodne o osudu celého kontinentu. Sjednocené severní říše zastupuje král Foltest, kterému podléhá skoro celý Sever. Jeho rozmanitost mu v nadcházejícím střetu může pomoci, ale také uškodit.

Proti němu stojí Nilfgaard, vojenská a ekonomická velmoc pod vedením autoritativního císaře Emhyra. Ten se o násilný vpád na Sever pokusil už několikrát, avšak dobýt ho se mu zatím nikdy nepodařilo. Navíc ani Nilfgaard není ve svém nitru tak jednotný, jak se tváří.

Blavicon Černý Úsvit představuje zakončení válečné a politické trilogie příběhu. Jelikož se jedná o otevřenou válku Jihu proti Severu, nebudeš na Blaviconu potkávat pouze představitele Nilfgaardu, nýbrž i zástupce severních království a národů.

Tentokrát jako návštěvník Blaviconu nerozhoduješ jen o osudu jednotlivých panovníků, vládců a monarchů – rozhoduješ o osudu celého kontinentu. Záleží tedy na tobě, jestli Černý úsvit nebude spíš Černý soumrak.


Celoconová hra

Podrobnosti o fungování celoconové hry

Jak na to?

Jako návštěvník získáváš možnost zapojit se do celoconové hry. Užívej si program a získávej žetony vlivu. Tyto žetony představují válečné úsilí: vojáky, zbraně, potraviny, zásoby, lidské zdroje apod. Tím vším můžeš podpořit jednu z válečných stran, pohnout s jazýčkem vah mezi Severem nebo Nilfgaardem, a změnit tak průběh a výsledek válečného konfliktu. Nemusíš ale politiku a válku řešit vůbec; žetony můžeš vyměnit s ostatními návštěvníky nebo si je schovat na nějaký doplňkový program, například do kasina v Novigradu.

Žetony získáš za to, že si budeš užívat program, nebo v rámci náhodných činností během Blaviconu. Žetony získáš i za zakoupené jídlo, degustace medoviny nebo whiskey nebo například za zakoupení vodní dýmky.

Cíl je jasný: ubránit Sever, anebo pomoct Nilfgaardu prolomit obranu a dobýt severní království.

Jak bude příběh probíhat?

Každý den proběhne několik příběhových scén, které budou ovlivněny aktuální situací, co se týče rozložení sil. Žetony vlivu se totiž budou v průběhu celého festivalu ve veřejně neznámých časech sčítat a vyhodnocovat. Jedna ze stran tak získá vítězný bod a hlasování se pak vynuluje. Vyhrát tedy nutně nemusí strana s celkově nejvyšším součtem odevzdaných žetonů, ale strana s lepším rozložením hlasování, která získá více vítězných bodů.

Právě proto doporučujeme žetony odevzdávat u infostánku tak často, jak to jen půjde, a nešetřit si je na finální součet, protože by to tvé straně mohlo uškodit.


Strany

Severní království

Sever se musí opět bránit vůči vojenskému nátlaku ze strany roztahovačného Nilfgaardu a tentokrát se rozhodl čelit nepříteli společně. Temerský král Foltest se dohodl s ostatními severskými panovníky a vytvořil alianci, která na kontinentu nemá obdoby. K silné Temerii se přidal Aedirn, Kaedwen i Lyrie s Rivií a po smrti krále Radovida během Sněmu králů Foltest ke své říši připojil i Redanii. Pod jeho velení spadá také Mahakam, Sodden, Ellander, Pontarie, Brugge i oblast Hengforské ligy. Uzavřel i smír s královnou elfů Francescou Findabair, která slíbila, že se elfové nebudou do války zapojovat přímo. Foltest se stal tváří sjednoceného Severu a hodlá ubránit jeho hranice stůj co stůj.

Nilfgaard

Nilfgaard je sám o sobě největší, nejbohatší a nejsilnější říše v historii známého světa. Vládne mu krutý a vypočítavý císař Emhyr var Emreis, kterému je sjednocený Sever trnem v oku. Císařství vždy rozšiřovalo své hranice prostřednictvím vojenských tažení a dobytá území zabíralo jako své provincie. Od svobodného Severu se liší zejména centralizovanou vládou, kterou zosobňuje tyranský Emhyr – Bílý plamen tančící na mohylách nepřátel, panovník Metinny, Ebbingu, Gemmery, svrchovaný vládce Nazairu a Vicovara a král Cintry. Nilfgaard se Severem svedl dosud dvě války, přičemž obě prohrál, ale nyní hodlá vynaložit veškeré úsilí na to, aby třetí válka byla tou poslední.


Přijď se pobavit s námi

Koupit lístek