Con se středověkou a zaklínačskou tematikou

8.–11. 9. 2022 Housův mlýn v Táboře

Pravidla

Všichni jsme lidé a můžeme dělat chyby. V ideálním vesmíru by podobná pravidla potřeba nebyla a my upřímně doufáme, že je nebude nutné vytahovat – ale přesto by si měl každý účastník přečíst, že je povinen.

Seznámit se s pravidly účasti

Každý účastník se nákupem vstupenky zavazuje k tomu, že bude dodržovat pravidla účasti, a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti může znamenat vyloučení bez nároku na náhradu ceny vstupného. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

Dodržovat pokyny pořadatelů

Výzvy pořadatele je nutno uposlechnout. Není možné chovat se dle libosti a odporovat výzvám. Následky mohou být nepříjemné, včetně vyloučení z akce bez náhrady.

Dodržovat požární a bezpečnostní předpisy

Kouřit je povoleno pouze ve venkovních prostorách, a to jen na vyznačených místech. V areálu bude mnoho příležitostí ke zdravotní újmě, chovejte se tedy odpovědně a bezpečně – nejen k sobě, ale i ostatním. V celém areálu je přísný zákaz využívání otevřeného ohně (kromě účinkujících a individuálních výjimek) a také platí zákaz zbraní. Jako zbraň v tomto případě považujeme i historické meče, dýky atp. Pokud máte zbraň jako součást kostýmu, je nutné ji tak i využívat, tedy nevytahovat a neohrožovat své okolí. Přesto je dobré o této skutečnosti informovat pořadatele dopředu. Za případnou škodu na majetku či zdraví návštěvníků akce či pořadatele je odpovědná přímo osoba, která škodu způsobila.

Dbát zákonů ČR a nepožívat drogy

A to ve všech směrech. Zákaz užívání drog se vztahuje i na marihuanu. Výjimkou je alkohol a tabákové výrobky.

Dodržovat dresscode

Zavádíme dress code. Konkrétně dovolujeme jakýkoliv civilní oděv anebo jakýkoliv zaklínačský či středověký kostým. Je to kvůli atmosféře, fotografiím a videím. Pokud si nejste jisti, zda váš kostým splňuje naše kritéria, napište nám soukromě e-mail a dořešíme to.

Zákaz troubení na rohy

Zakazujeme troubení na rohy a jiné obdobné nástroje. Rohy mohou být využity jen a pouze k programovým účelům.

Nevodit s sebou zvířata

Na akci platí zákaz všech domácích mazlíčků. Tedy psi, kočky atd. mají na akci zákaz vstupu.

Nekonzumovat vlastní jídlo a nápoje

V celém vnitřním prostoru objektu je zákaz konzumace vlastního jídla či nápojů. Ve venkovních prostorách je to povoleno. Přesto bychom rádi, abyste využívali naší nabídky a byli spokojeni s tím, co jsme pro vás přichystali.

Nepřeprodávat vstupenku

Vstupenky se budou kontrolovat vůči občanskému průkazu. Pokud tedy někdo přijde se vstupenkou a nebude zapsaný u nás v seznamu, nebude vpuštěn. Navíc ten, kdo mu vstupenku prodal bez našeho vědomí, bude potrestán doživotním zákazem vstupu na Blavicon. Přepis lístku je možný jen jednou a s naší pomocí. Cena za lístek při přepisu bude stejná jako při nákupu. Toto pravidlo by mělo ochránit nakupující i prodávající a zamezit prodeji lístků přes překupníky.

Zákaz prodeje se týká i klíčů z prodejních vln, za které se získávají vstupenky. Pro prodej klíčů platí stejné postihy jako pro prodej vstupenek.

Nosit vstupenku (pásku) stále na ruce

Aktivně se jí prokazovat pořadateli. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje. Stržení pásky z ruky řešte individuálně s pořadatelem.

Neobtěžovat okolí

Po celou dobu akce respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek v areálu conu. Na akci bude k dispozici jídlo i pití, včetně alkoholických nápojů. Nezletilým striktně nenaléváme a podnapilé jedince, kteří obtěžují nebo ohrožují své okolí, je pořadatel oprávněn vyloučit z akce na dobu určenou pořadatelem, a to bez náhrady.

Dodržovat pravidla běžná ve společnosti

Chovejte se k pořadatelům i ostatním účastníkům slušně, dbejte na svou osobní hygienu, nepohazujte kolem sebe odpadky. K malé i velké potřebě využívejte jen a pouze toalet k tomuto účelu určených.

Účast dětí do 18 let je podmíněna souhlasem rodičů, nebo doprovodem dospělé osoby

Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého na festivalu Blavicon je ke stažení ZDE.

Dodržovat noční klid

Po 22. hodině je zakázáno jakékoliv hlučnější chování mimo vnitřní prostory objektu Housova mlýna. V rámci místností, kde budou lidé spát, dodržujte klid. Všichni se přeci chceme vyspat, když už na to přijde.

Pořadatel akce

Gwint Klub, z. s.
Prokopa Velikého 118
282 01 Český Brod
IČ: 055 50 301
spisová značka L 66935 vedená u Městského soudu v Praze

účet: 2801133574 / 2010 (Fio banka, a. s.)
e-mail: info@gwint.cz
telefon: 736 249 946
předseda spolku: Jaroslav Hor


Přijď se pobavit s námi

Koupit lístek