Cosplay

Cosplay obecně

Na Blaviconu bude možné spatřit mnoho lidí v kostýmech. Někdo si je vezme jen pro radost, jiní přijedou soutěžit. Soutěž kostýmů, tzv. cosplay soutěž, bude mít dvě kola: jedno neveřejné online a druhé veřejné na conu. Díky tomu budeme mít jistotu, že se v sobotu budeme moct kochat tím nejlepším, co nám con v rámci cosplaye přinese. Právě v sobotu totiž proběhne veřejná část soutěže o nejlepší cosplay! Po celou dobu conu budou přítomni speciální hosté z ciziny – porotci cosplay soutěže.

Pokud si přineseš libovolně propracovaný kostým se středověkou tematikou nebo přímo ze světa Zaklínače, budeme velmi rádi, protože tím podpoříš atmosféru celého conu. Nezapomeň ale, že kostým není vše. Pravý cosplayer je i divadelním hercem a do své postavy se vžije naplno i chováním a řečí těla!

Novinky pro rok 2022:

 • Zrušení online předkola
 • Změna registrace – nově není nutné mít hotový kostým předem (až na místě), scénky se řeší více dopředu
 • Změna termínů
 • Změna kritérií a bodového systému
 • Zvukové zkoušky scének v první části soutěže
 • Technická zkouška soutěže před akcí (bez účasti soutěžících)
 • Obměna porotců
 • Zveřejnění cen před soutěží

Jak soutěžit

Do cosplay soutěže je nutné se zaregistrovat předem, nejpozději však do 11. 3. 2022, tedy 4 týdny před conem. Přihláškou se rozumí zakoupení vstupenky online na celý con a vyplnění registračního formuláře. Do soutěže je nutné zaslat následující materiály:

 • jméno postavy, kterou tvůj cosplay představuje, včetně !!! předlohových fotografií !!!
 • informace o kostýmu (materiál, způsob výroby, vlastní tvorba apod.)
 • fotografie rozpracovaného kostýmu (abychom viděli, že na něm již pracuješ) !!! kostým stačí mít hotový až na Blavicon !!!
 • ideálně hrubý návrh scénky, rozpracovaný nápad, atd. již při registraci
 • Do pátku 1. 4. odeslat hotovou scénku pro vystoupení na pódiu (scénář, rozvržení scény, rekvizity). Po tomto termínu již nebude možné nic měnit.

Během registrace s tebou budeme v kontaktu. Nalezneme-li problém, budeme tě o tom informovat.

Pro soutěž je nezbytné, aby byl kostým na místě dokončený, celistvý, umožňoval pohyb a mohl být předveden v celé své kráse včetně co nejkvalitnějšího předvedení na pódiu. Pro jakékoliv dotazy nás neváhej kontaktovat na cosplay@blavicon.yeti-web.cz.

Speciální výhody pro soutěžící

Každý soutěžící, který postoupí do veřejného kola, bude mít na Blaviconu:

 • sklad kostýmu a šatnu
 • sprchy v hlavní budově dle dohody

Tyto výhody se týkají cosplayerů po celou dobu conu. Cosplayeři mají samozřejmě možnost těchto výhod nevyužít.

Pravidla a průběh

Průběh cosplay soutěže

Soutěž proběhne letos až na místě:

 • Bude-li počet přihlášených méně než 20, automaticky postupují všichni přihlášení (kromě diskvalifikovaných).
 • Překročí-li počet přihlášených maximum účastníků, proběhne předkolo během pátku před soutěží na 2 etapy dle bližší domluvy. Ještě v pátek porota vybere postupující, kteří půjdou v sobotu na pódium.
 • Soutěžící musí předvést scénku dle libosti, na kterou budou mít max. 2 minuty (lze dohodnout delší, může být i kratší). Scénka je důležitou součástí hodnocení, měla by tedy být originální, zajímavá a nápaditá. K dispozici bude celé pódium, mikrofon, hudební podkres dle vlastní volby. Představivosti se meze nekladou, je však nutné mít scénku nejpozději do 1. 4. 2022 hotovou a schválenou organizátorem.
 • Je nutné, aby se soutěžící nahlásili při registraci na místě do pátku 8. 4. 19:00 jako cosplay soutěžící (netřeba být v kostýmu). Pokud je problém s časem, je nutné nás o této skutečnosti informovat (v případě předkola bude tento bod upřesněn). Neregistrovaní cosplayeři budou ze soutěže vyřazení.
 • Hlavní kolo proběhne ve dvou částech:
  • První část bude neveřejná před porotou v sobotu 9. 4. 2022 od 10:00. Každému soutěžícímu bude přidělen přesný čas, aby nemusel čekat, až na něj dojde řada. Zde porotci ohodnotí samotný cosplay a položí soutěžícímu několik dotazů o kostýmu. Hned po hodnocení půjdou soutěžící na pódium na krátkou zvukovou zkoušku.
  • Druhá část proběhne v sobotu ve 13:30 na hlavním jevišti před porotou a diváky.

Po vystoupení všech cosplayerů bude následovat 30minutová přestávka, která bude vyplněna dalším programem.

Bodová hodnocení porotců z jednotlivých kategorií se sečtou a vítězové budou určeni dle součtu těchto bodů. Porota opět zasedne pouze v případně remízy.

Poté proběhne vyhlášení výherců, kteří si převezmou hodnotné ceny v kategoriích hlavní vítěz, nejlepší kostým, nejlepší scénka a za cenu diváků a cenu organizátorů.

Pravidla cosplay soutěže

 • minimální věková hranice je stanovena na 15 let, soutěžící pod 18 let musí mít souhlas svého rodiče nebo zákonného zástupce
 • přihlásit se může jednotlivec i soutěžní skupiny (max 3 lidi), skupiny budou hodnoceny jako jeden účastník
 • kompletně zakoupené kostýmy nejsou zakázané, ale ani vítané; tento fakt bude mít rozhodně vliv na hodnocení poroty
 • vítězům předchozích let (v jakémkoliv ocenění) je zakázáno zúčastnit se soutěže ve stejném kostýmu
 • porotcům minulých ročníků je zakázáno účastnit se soutěže v cosplayi, ve kterém byli k porotcování přizváni.
 • veškeré realistické zbraně, jako jsou meče, dýky atp., jsou ZAKÁZANÉ pro použití MIMO samotné vystoupení
 • zakázány jsou kostýmy pohoršující či takové, které porušují morální a etické normy; pořadatel akce a porota si vyhrazuje právo takový kostým ze soutěže vyloučit
 • povoleny jsou kostýmy všech postav výhradně ze světa Zaklínače, ať již z knižního, seriálového, či herního – je nutné dodat obrázek, fotografii či screenshot dané postavy
 • soutěžící musí být schopen samostatného pohybu v kostýmu a samostatného nástupu na pódium
 • v rámci hlavního kola soutěže musí soutěžící předvést libovolné vystoupení zahrnující choreografii, hudební podkres, monolog či jakékoliv další obdobné součásti
 • kostým musí být pro účely soutěže kompletní, při nástupu před diváky není možné dooblékat části kostýmu ani opravovat rozbité části
 • každý soutěžící má na své vystoupení max 2 minuty
 • svou účastí v soutěži dává soutěžící pořadateli právo k jeho focení v průběhu celého konání conu
 • použití tekutin, třpytek či ohně není dovoleno; je možno ovšem dohodnout výjimku po osobní konzultaci
 • Soutěžící mohou pro svou scénku využít kohokoliv, kromě ostatních soutěžících (tedy např. Soutěžící Triss sehraje scénku s nesoutěžícím Geraltem a Yen)

Kritéria poroty

Porota bude nově hodnotit soutěžící dle kategorií. Kostýmové hodnocení udělí při soukromé předváděčce v první neveřejné části a následně ohodnotí scénku na pódiu. Výherci hlavních cen budou určeni součtem těchto bodů. Pouze v případě remízy rozhodne o vítězi porota. Soutěž bude hodnocena podle těchto kritérií:

Kostým

 • Vlastní tvorba – vlastnoručně vyrobené části kostýmu, výrobní postupy, know-how (0-5 body)
 • Kvalita – použití materiálů a práce s nimi aneb jak moc dobře kostým vypadá, životnost kostýmu, reálnost (0-10 bodů)
 • Detail a kreativita – Detailní zpracování kostýmu, porovnání se zdroji a vlastní invence (zajímavý a neotřelý způsob výroby), opotřebení (0-10 bodů)
 • Celkový vzhled – celkový dojem, funkčnost, provedení (0-5 body)

Scénka

 • Nápad a kreativita – Celkové zhodnocení nápadu na scénku, použití rekvizit, vizuální vjem (0-5 body)
 • Scénář – struktura vystoupení, kvalita děje, apod. (0-10 bodů)
 • Herecký výkon – Roleplay, ztvárnění postavy, použití akcentu, cizí řeči apod. (0-10 bodů)
 • Poutavost – Celkové hodnocení scénky z pohledu diváka (0-5 body)

Říkají o nás

Alžběta Trojanová

"Blavicon byl rozhodně zážitek, na který se nezapomíná. Dobré jídlo, pití, skvělá hudba a přátelé, které baví Zaklínač. Co chtít víc?"

Alžběta Trojanová
Tarrer's costumes and props

"Blavicon je všechno, o čem každý fanoušek Zaklínače kdy snil."

Tarrer's costumes and props
Shial

"Naprosto jedinečná akce se skvělou atmosférou. Každý si zde zaručeně najde to své. Hodnotím 15 šeříky z 10."

Shial
Corneline

"Připravte se na pořádnou akci v krčmě, která trvá tři dny!"

Corneline
Weasel

"Kdo potřebuje vodu, když je pivo levnější a lepší?"

Weasel
Atelier Lalicorne

"Blavicon vám jednou za rok přináší příležitost sdílet jedinečný zaklínačský zážitek spolu s kamarády a opravdovými fanoušky. Nenechte si ho ujít!"

Atelier Lalicorne
Abigail Sins

"Blavicon má všechno, co con skutečně potřebuje, aby byl zaklínačským festivalem roku: nekonečné množství Zaklínače a medovina!"

Abigail Sins